Obraz Leonarda da Vinci w Łagiewnikach Kościelnych?Obraz Leonarda da Vinci w Łagiewnikach Kościelnych?

0 0 887

Łagiewniki Kościelne, miejscowości o której pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku, znajduje się w gminie Kiszkowo w Wielkopolsce. Na naszych łamach już informowaliśmy o atrakcjach tej miejscowości jak choćby Izba Pamięci i Tradycji Gminy Kiszkowo, czy tajemnicza wyspa „Kipa”. Ale w Łagiewnikach Kościelnych koniecznie trzeba zwiedzić drewniany kościół pw. Bożego Ciała.

O kościele pw. Bożego Ciała wspominają akta konsystorialne gnieźnieńskie już w 1420 r. Na początku XVI wieku, Jerzy Latalski – właściciel wsi, odebrał świątynię katolikom i przekazał ją najpierw kalwinom, później luteranom, a na końcu Braciom Czeskim. W 1614 r. rodzina Latalskich sprzedała Łagiewniki Kośc. Mikołajowi Górskiemu z Miłosławia, który z kolei zwrócił ją katolikom. Kościół ma wiele niezwykle unikatowych zabytków.

Zanim wejdziemy do świątyni, to przed nią widzimy drewnianą dzwonnicę o konstrukcji słupowej, z dwuspadowym dachem namiotowym i dzwonem z 1749 r.

Z kolei wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje bogata dekoracja malarska na stropie przedstawiająca na dziesięciu panneaux cykl symbolicznych przedstawień nawiązujących do męczeńskiej śmierci Chrystusa, Odkupienia i Eucharystii (jedenaste panneaux umieszczone jest w zakrystii).

Natomiast w późnobarokowym ołtarzu głównym widzimy obraz z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy, naśladujący dzieło Leonarda da Vinci. Z tego samego okresu pochodzi umieszczony powyżej wizerunek św. Barbary.

Po prawej stronie ołtarza głównego warto też zwrócić uwagę na XVIII-wieczną drewnianą chrzcielnicę w stylu rokoko, w kształcie czaszy trzymanej przez anioła.

W lewym, późnobarokowym ołtarzu bocznym centralne miejsce zajmuje XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W górnej części widnieje przedstawienie św. Anny Samotrzeć (z Maryją i Dzieciątkiem Jezus), a po bokach figury rodziców Maryi: św. Anny i św. Joachima. W dolnej części po bokach ołtarza znajdują się figury ewangelistów św. Łukasza i św. Jana.

Jednak najciekawszy obraz znajdziemy w prawym ołtarzu bocznym. Jest to malowany na desce, najstarszy w tym kościele obraz „Ecce Homo” przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w w purpurowym płaszczu i koronie cierniowej. Po bokach, figury ewangelistów św. Mateusza i św. Marka. Warto zwrócić uwagę na obraz znajdujący się w górnej części ołtarza – św. Mikołaj wskrzeszający trzech niewinnych rycerzy straconych na rozkaz cesarza. Obok tego obrazu dwa anioły z około 1630 r.

Wychodząc ze świątyni warto jeszcze zwrócić uwagę na późnorenesansowy krucyfiks z przełomu XVI i XVII wieku, który wisi nad wejściem do nawy głównej. Świątynię w Łagiewnikach Kościelnych warto zobaczyć, ponieważ z każdego jej zakątka spogląda na nas duch historii.

KAROL SOBERSKI    
Fot. K. Soberski

Obraz Leonarda da Vinci w Łagiewnikach Kościelnych?

Mapa google
ReklamaA1 - baner