Regulamin serwisu

Korzystanie z serwisu pojezierze24.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu. Przy pierwszym uruchomieniu portalu system poprosi o wyrażenie zgody. Dodatkowo, przy rejestracji prosimy ponownie o przeczytanie i akceptację regulaminu. Wyrażenie zgody jest zapisywane w naszej bazie danych. Wyczyszczenie plików cookies albo skorzystanie z innej przeglądarki oznacza każdorazowo potrzebę akceptacji regulaminu.

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu https://pojezierze24.pl
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z oferowanych przez serwis pojezierze24.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu pojezierze24.pl Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu - Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. Definicje i pojęcia

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Serwis - portal internetowy mający na celu gromadzić Użytkowników posiadających wspólne zainteresowania o tematyce Mazur, znajdujący się pod adresem https://pojezierze24.pl
 2. Właściciel Serwisu - właścicielem serwisu jest firma Media Lokalne Karol Soberski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem osiedle Piastowskie 10B/10, 62-200 Gniezno, NIP 7841730491, REGON 634267790, tel. 507-870-870, 515-980-504, adres e-mail: soberski@post.pl
 3. Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych jest firma Media Lokalne Karol Soberski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod adresem osiedle Piastowskie 10B/10, 62-200 Gniezno
 4. Konto - dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), przypisane do Użytkownika miejsce w Serwisie, za pomocą którego korzysta on z usług, porozumiewa się z innymi Użytkownikami, wprowadza swoje dane, przekazuje informacje i ma możliwość ich aktualizacji. Konto tworzone jest w procesie rejestracji oraz przy pierwszym logowaniu za pomocą konta Facebook. Założenie konta jest konieczne, aby korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu. Częścią Konta jest Profil Użytkownika.
 5. Profil - Strona Użytkownika, na której znajdują się podane przez niego dane osobowe oraz informacje o jego aktywności w Serwisie, z którymi nie mogą zapoznawać się inni Użytkownicy Serwisu. Profil zawiera również historię transakcji oraz innych czynności wykonanych podczas użytkowania Serwisu.
 6. Poczta - poczta elektroniczna, wewnątrz serwisowa skrzynka pocztowa służąca do nawiązywania kontaktów między Użytkownikiem i Serwisem.
 7. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną lub osoba małoletnia (powyżej 16 roku życia) i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu, korzystająca z zasobów Serwisu po zarejestrowaniu lub/i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Osoba prawna może mieć własne Konto pod warunkiem wskazania jednej osoby fizycznej jako Użytkownika.
 8. Firma - osoba prawna reprezentująca podmiot gospodarczy, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej (CEIDG) przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii lub zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) korzystająca za zasobów serwisu po zarejestrowaniu lub/i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 9. Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników lub Właściciela Serwisu.
 10. Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników i mające zostać umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie.
 11. Opinia - tekst oraz wybór oceny przekazane do Serwisu przez Użytkownika.
 12. Płatności on-line - forma płatności za usługi on-line takiej jak: rezerwacja noclegu, rezerwacja czarteru, uruchomienie ogłoszenia premium, promocja noclegów oraz obiektów gastronomicznych, itp. Płatności on-line obsługuje firma PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

III. Zasady ogólne

 1. Serwis jest dostępny pod adresem https://pojezierze24.pl
 2. Właściciel Serwisu ustala sobie za cel: przekazywanie informacji o charakterze turystycznym Użytkownikom Serwisu dotyczącym Pojezierza Gnieźnieńskiego służących popularyzacji tego regionu. Wspieranie firm, instytucji, stowarzyszeń oraz ruchów społecznych związanych z propagowaniem w/w regionu. Dodatkowo Serwis ma ułatwiać kontakt pomiędzy Użytkownikami i Firmami w Serwisie w zakresie odbioru produktów i usług pomiędzy stronami.
 3. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz bazy danych pod żadnym pozorem nie mogą być powielane, ponieważ podlegają ochronie prawnej. Dopuszczone jest korzystanie z zasobów Serwisu w celach edukacyjnych lub prywatnych jednak bez możliwości powielenia materiałów w Internecie. 

IV. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, zezwalającym na wykonywanie Skryptów Java Script oraz konta poczty e-mail. Używanie programu typu AdBlock może powodować nieprawidłową pracę Serwisu.
 2. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet powinno spełniać następujące mini. wymagania:
  - system operacyjny: Windows 7,8,10 ; Linux, Mac OS, aktualna przeglądarka Internetowa
  - procesor 2GHz, pamięć RAM  2 Gb Ram
  - rozdzielczość ekranu 1368 x 768
  - połączenie Internetowe : łącze o przepustowości min. 2 Mb/s
  - javaScript: włączona obsługa JavaScript
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.

V. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z wszystkich oferowanych przez Serwis usług i możliwości, musi dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracji może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub dziecko powyżej 16 roku życia lub osoba niepełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
 3. Aby rozpocząć funkcjonowanie w Serwisie, Użytkownik musi przejść proces rejestracji w celu utworzenia konta. Jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail (login) oraz hasło.
 4. Użytkownik składając oświadczenie o treści: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania”- akceptuje postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na przyjmowanie wiadomości systemowych informujących o działaniu Serwisu, utrudnieniach, ewentualnych przerwach technicznych oraz wiadomości zawierających wewnętrzną promocję w Serwisie.
 6. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników.
 7. Zastrzega się, że w momencie wykorzystywania informacji z Serwisu, należy podać źródło z aktywnym linkiem (chyba, że technicznie jest to niemożliwe), z którego informacja została zaczerpnięta.

VI. Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

 • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz przesyłania innych treści uznawanych powszechnie jako spam,
 • nierozpowszechnianie za pomocą Serwisu oprogramowania, na które Użytkownik nie posiada stosownego upoważnienia, powodującego niszczenie, przetwarzanie, usuwanie, zmienianie danych, zakłócającego pracę systemów oraz sieci teleinformatycznych oraz innych danych, które umożliwiają zdobycie nieuprawnionego dostępu do treści przechowywanych w sieciach teleinformatycznych i systemach komputerowych.
 • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
 1. Aby Użytkownik mógł skorzystać z wszystkich oferowanych przez Serwis usług i możliwości, musi dokonać rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracji może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub dziecko powyżej 16 roku życia lub osoba niepełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.
 3. Aby rozpocząć funkcjonowanie w Serwisie, Użytkownik musi przejść proces rejestracji w celu utworzenia konta. Jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail (login) oraz hasło.
 4. Użytkownik składając oświadczenie o treści: “Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania”- akceptuje postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników. Jeden Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta.
 6. Zastrzega się, że w momencie wykorzystywania informacji z Serwisu, należy podać źródło z aktywnym linkiem (chyba, że technicznie jest to niemożliwe), z którego informacja została zaczerpnięta.
 7. Treści obraźliwe lub wulgarne będą natychmiastowo usuwane z Serwisu.
 8. Użytkownik ma możliwość zmiany danych osobowych podanych w czasie rejestracji, a zarazem zobowiązany jest do aktualizacji takich danych jak adres e-mail (więcej informacji w polityka prywatności)
 9. Umieszczając dane i Materiały w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że są one prawdziwe, nie są one obciążone prawami osób trzecich oraz jest świadomy, że nie ma prawa umieszczać wizerunku osób trzecich oraz informacji na ich temat.
 10. Użytkownicy uprawnieni są do przeglądania treści umieszczanych w Serwisie oraz pobierania konkretnych Materiałów jedynie dla użytku własnego. Użytkownik zobowiązuje się, że Materiały pobierane z Serwisu wykorzysta jedynie do celów osobistych oraz że nie będzie ich kopiował i udostępniał opinii publicznej. Użytkownik pobierający Materiały z Serwisu jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykorzystanie danych.
 11. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań naruszających prywatność innych Użytkowników oraz mogących spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu.
 12. Każdy Użytkownik ma prawo skontaktować z Administratorem w celu rozwiązania powstałego problemu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@pojezierze24.pl
 13. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały i Komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. W przypadku złamania prawa i prowadzenia dochodzenia przez służby mundurowe, dane Użytkowników będą mogą być udostępniane w celu rozwiązania sprawy.

VII. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu

 1. Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, wypowiedzi i opinie umieszczone w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Właściciela Serwisu (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, informacje przesyłane między nimi za pomocą poczty elektronicznej, bezprawne wykorzystanie materiałów znajdujących się w Serwisie, czy naruszenie praw autorskich.
 3. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie odpowiada za sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik jest świadomy, że Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Użytkownika względem innych Użytkowników i nieprawidłowe funkcjonowanie Użytkowników w Serwisie.
 5. Właściciel Serwisu nie ma wpływu na poglądy prezentowane przez Użytkowników. Za treści i materiały zamieszczane w Serwisie, Użytkownik odpowiada osobiście.
 6. Właściciel Serwisu jest pośrednikiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu za pomocą niezbędnych technologii, nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami bez konkretnego powodu i nie bierze udziału w komunikacji między nimi.
 7. Właściciel Serwisu nie jest w stanie kontrolować wiarygodności działań Użytkowników funkcjonujących w Serwisie.
 8. Użytkownik umieszczający w Serwisie swoje dane i zdjęcia pozwala, aby inni Użytkownicy i Administrator mieli wgląd w podane treści. Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku (t.jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wyraża zgodę na wykorzystanie nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do wykorzystania  przez Właściciela Serwisu zamieszczonych materiałów do funkcjonowania Serwisu oraz wyrzeka się roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu, spowodowanych podjęciem takich działań.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Właściciela Serwisu Wizerunku Użytkownika, w celach przygotowania Materiałów, w tym materiałów reklamowych, na potrzeby Serwisu lub na wyłączny użytek Właściciela Serwisu.
 10. Właściciel Serwisu ma prawo do przesyłania Użytkownikom informacji dotyczących funkcjonowania Serwisu, wyłączania Serwisu na ustalony wcześniej okres czasu w celu jego budowy i modernizacji, zaproszeń od innych Użytkowników za pośrednictwem określonego kanału komunikacji przeznaczonego do przesyłania konkretnych informacji, w tym poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych, które zostały udostępnione w profilu przez Użytkownika.
 11. Użytkownik posiadający konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych przez niego i zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach informacyjnych.
 12. Właściciel Serwisu ma wyłączne prawo do umieszczania w Serwisie własnych informacji, w tym reklam, w dowolnie wybranym przez niego miejscu.

VIII. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

 1. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zamieszczonych przez niego w Serwisie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 wraz z jej późniejszymi zmianami).
 3. Udostępniane przez Użytkownika dane będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratora na rzecz organizowania usług Serwisu, dla potrzeb rejestracji i w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich zmian, aktualizowania oraz usuwania.
 5. Użytkownik może zażądać zaprzestania procesu przetwarzania danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@pojezierze24.pl. W przypadku prośby usunięcia danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług Serwisu konieczne będzie rozwiązanie umowy między Użytkownikiem a Serwisem, które jest równoznaczne z usunięciem Konta.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności umieszczonej na stronie Serwisu pod adresem: http://pojezierze24.ene.pl/strony/804/polityka-prywatnosci

IX. Płatności on-line

Płatności on-line to system umożliwiający zakup usług i produktów w serwisie przez użytkownika za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

Cennik płatnych produktów serwisu dostępny jest tutaj http://pojezierze24.ene.pl/strony/804/cennik-serwisu-pojezierze24-pl.

Warunki realizacji 

 • warunkiem realizacji danej usługi jest wybór kategorii w której będzie ona prezentowana oraz okresu prezentacji (14 dni lub 12 miesięcy).
 • wybór wysokości abonamentu (12 miesięcy) uzależnionego od kategorii lub 14-sto dniowego bezpłatnego okresu próbnego (w przypadku promocji noclegów)
 • wypełnienie niezbędnych formularzy (dane adresowe i kontaktowe, kategorie, cechy, opisy oferty, itp) oraz przesłanie do systemu faktycznych zdjęć oferty
 • po dodaniu oferty przez użytkownika oferta zostanie zweryfikowana przez pracownika serwisu w przeciągu 1-2 dni roboczych od dodania oferty
 • okres usługi jest liczony od dnia zaakceptowania i widoczności oferty w serwisie
 • po 14 dniach od zaksięgowaniu płatności wystawienie oraz wysłanie Faktury VAT na podane przez użytkownika dane.

Zwroty i Reklamacje

 • w przypadku wyboru bezpłatnego okresu próbnego nie występuje termin zwrotów i reklamacji.
 • w przypadku opłacenia usługi za pomocą systemu on-line przysługuje 14 dniowy okres zwrotu liczony od dnia wykonania płatności. W celu rezygnacji z zakupionej usługi w terminie do 14 dni od dnia zakupu, należy przesłać na adres info@mazury24.eu informacje o zwrocie środków i rezygnacji z usługi. W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości, prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 516-365-366 lub 515-980-504. Nie wymagamy podawania powodów rezygnacji.
 • reklamacje - w przypadku problemów technicznych z dostępnością serwisu oraz widocznością oferty użytkownika, przysługuje reklamacja polegająca na wydłużeniu okresu usługi o okres niedostępności serwisu lub proporcjonalny zwrot kosztów liczony według wzoru ((opłacona kwota : ilość dni w opłaconym okresie) * ilość dni niedostępności usługi) na wskazany przez użytkownika rachunek. W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać na adres info@pojezierze24.pl wniosek zawierający istotne informacje o przedmiocie reklamacji. W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości, prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 516-365-366 lub 515-980-504. Zastrzegamy sobie termin 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.

Polityka ochrony danych osobowych

 • dane osobowe podane w formularzach są wykorzystywane i przetwarzane tylko dla celów realizacji usługi oraz przeprowadzenia płatności on-line. Nie przetwarzamy podanych danych w celach marketingowych i reklamowych oraz ich nie udostępniamy firmom ani osobom trzecim.
 • więcej informacji o stosowanej polityce prywatności i ochronie danych osobowych http://pojezierze24.ene.pl/strony/804/polityka-prywatnosci.

Sposoby płatności

 • Akceptujemy płatności on-line realizowane przez system PayU (płatności elektroniczne, karty płatnicze Visa, MasterCard)
 • Akceptujemy również klasyczne formy zakupów naszych produktów i usług taki jak: przelew bankowy, gotówka, itp. W przypadku wyboru tej opcji płatności, dostępność formularzy pozwalających skonfigurować usługę oraz uruchomić ją na portalu przyznawana jest indywidualnie w oparciu o ustalenia telefoniczne, ustne bądź przesłane w wiadomości e-mail.
 • Za wszystkie płatne usługi w serwisie wystawiamy Faktury VAT.

X. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, ale jednocześnie jest zobowiązany poinformować o tym Użytkowników wysyłając wiadomości pocztą elektroniczną i zamieszczając informacje na stronie głównej Serwisu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.  W przypadku nie akceptowania przez Użytkownika postanowień nowego regulaminu, powinien On powstrzymać się z korzystaniem z Serwisu oraz usunąć swoje konto lub poprosić o to Administratora.
 3. W przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień  niniejszego regulaminu, Administrator ma prawo usunąć jego konto.
 4. Zakończenie działalności Serwisu jest jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika i zakończeniem umowy między stronami.
 5. Regulamin jest dostępny pod adresem http://pojezierze24.ene.pl/strony/804/regulamin-serwisu
 6. Właściciel nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 
 7. Właściciel Serwisu nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Serwisu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. 
 8. Właściciel Serwisu zaleca również stosowanie programów antywirusowych. 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Produkty i usługi związane z płatnościami on-line (w momencie dostępności) będą posiadały własny regulamin.

Ciągle udoskonalamy serwis - czas robi swoje, dlatego pracujemy na trzy zmiany...

tel. 515 980 504 - szef wszystkich szefów
tel. 507 802 962 - gdy szef nie odbiera

napisz do nas i przedstaw swoje pomysły, śledź nas na FB i zobacz co robimy