ReklamaA1-2ReklamaA1-3

Rozpoczęły się kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych

AktualnościInformacje z powiatu gnieźnieńskiego13 marca 2023, 14:00   red. - inf. prasowa978 odsłon
Rozpoczęły się kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych
 fot. nadesłane

Gmina Gniezno rozpoczęła kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Każdy mieszkaniec gminy, korzystający z wywozu nieczystości z tzw. szamba, może  spodziewać się wizyty pracowników z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Gniezno. Podstawą takiego działania są zmiany przepisów, które weszły w życie w zeszłym roku, a które egzekwują od włodarzy samorządów nowe zadania. Kontrole prowadzone będą przez pracowników urzędu, z upoważnienia wójta. Podobne kontrole odbywać się będą we wszystkich gminach na terenie całego kraju.

Co jest sprawdzane? Przede wszystkim czy właściciel danej nieruchomości ma umowę z firmą, która świadczy usługi wywozu nieczystości. Mieszkańcy będą zobowiązani okazać dowody potwierdzające opłaty za wywóz nieczystości, tj. rachunki, faktury VAT, paragony lub inne dowody zapłaty. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą wykonywać firmy mające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniezno każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo), zobowiązany jest do opróżniania go z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego. Nie może się to jednak odbywać rzadziej niż raz na dwa miesiące, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika, mogący powodować zanieczyszczenia ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.

- Każdy właściciel, pozbywając się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest przechowywać  dowody legalnego wywozu – przede wszystkim rachunki. Ponadto pamiętać należy, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Kontrole te mają na celu wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania nieczystości np. do rowów, na pole czy do akwenów wodnych. Mamy nadzieję, że nasze działania ograniczą zanieczyszczania środowiska – mówi Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno.

Dodatkowo przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Gminy Gniezno, fakt posiadania jednej z ww. instalacji.
W przypadku poważnych naruszeń skontrolowany może podlegać karze grzywny.Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 144

 • 53
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 33
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 51
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 7
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

Daj nam znać

Jeśli coś Cię na Pojezierzu zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB2ReklamaB3ReklamaB4
ReklamaA3