ReklamaA1ReklamaA1-2

Gmina Gniezno z kolejnym dofinansowaniem na inwestycje drogowe

Informacje lokalneBiznes - InwestycjeInformacje z powiatu gnieźnieńskiego14 czerwca 2022, 11:00   red. - inf. prasowa608 odsłon
Gmina Gniezno z kolejnym dofinansowaniem na inwestycje drogowe
Maria Suplicka, wójt gminy Gniezno -  fot. Gmina Gniezno

Gmina Gniezno otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych ponad 11,5  mln zł. dofinansowania na rozbudowę drogi gminnej w Krzyszczewie. Cała inwestycja zgodnie z kosztorysem ma kosztować ponad  12.1 mln zł. Zakres inwestycji polega na budowie jezdni o szerokości 6,00 m,  chodnika, zjazdów indywidualnych do posesji, pobocza drogi, rowów przydrożnych wraz z przepustami, wpustami ulicznymi, budowie kanału technologicznego, doświetlenia solarnego przejścia dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi,  budowie obiektu mostowego nad rzeką Mała Wełna oraz budowie nowej pętli autobusowej. Łącznie ponad 2,7 km drogi W 2021 roku została przygotowana pełna dokumentacja wraz z wymaganymi pozwoleniami. Gmina ogłosi przetarg najpóźniej w lipcu bieżącego roku.

- Dofinansowanie z rządowego programu daje nam szansę  zbudować drogę, której bez wsparcia pozabudżetowego nie bylibyśmy w stanie wykonać. Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Zbigniewowi Hoffmanowi, członkowi komisji ds. wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych za pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Słowa serdecznych podziękowań kieruję także do Pana Krzysztofa Ostrowskiego byłego posła PiS, za  wsparcie w uzyskaniu dofinansowania. Ta droga stanowi połączenie komunikacyjne łączące północno-zachodnią cześć gminy z północną częścią miasta Gniezna. Stanie się wygodnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców z  8 wsi: Obórka, Obora, Pyszczynek, Zdziechowa, Mączniki, Krzyszczewo, Pyszczyn, Modliszewo. Obecnie wąska nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie, a mieszkańcy od wielu lat wnioskowali o poprawę tego odcinka drogowego. Jest to największe przedsięwzięcie z zakresu drogownictwa jakie kiedykolwiek Gmina Gniezno zdecydowała się zrealizować. Trasa  jest kluczowa dla jednostek  oświatowych gminy ze względu na to, że stanowi szlak komunikacyjny między wybudowanym  kompleksem szkolno-przedszkolnym w Zdziechowie, a oddziałem przedszkolnym we wsi Pyszczyn - mówi Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno.

W minionym roku Gmina Gniezno uzyskała dofinasowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Edycja I w kwocie  4 750 000 zł. na budowę dróg w miejscowościach Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany oraz w miejscowości Dalki. Gmina jest po rozstrzygnięciu przetargu, a wykonanie obu dróg planowane jest do początku grudnia br. Łączna długość budowanych dróg wynosi ok. 3 km, obie będą poszerzone, z nowymi konstrukcjami. W Dalkach w zakresie robót przewidziana jest także budowa chodnika , budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie zjazdów indywidualnych.

- Znaczne środki finansowe pozyskane w ubiegłym roku pozwalają nam  realizować kolejne zadania drogowe- mówi wójt Gminy Gniezno. Z programu „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin z przeznaczeniem na inwestycję zrealizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”  uzyskaliśmy kwotę dofinasowania 200 tys. zł. Za te pieniądze  podejmujemy się inwestycji pn. Rewitalizacja miejscowości Łabiszynek – Przebudowa drogi wewnętrznej – etap 1. Kwota zapisana w budżecie  Gminy Gniezno na to zadanie wynosi blisko 450 tyś. zł.  Obecnie powstaje  dokumentacja techniczna na realizację  zadania. Zakres prac do realizacji to wymiana obecnej zdegradowanej nawierzchni na nową na odcinku 300 mb. szerokości 5 metrów oraz wykonanie chodnika. Mieszkańcy Łabiszynka od wielu lat czekają na modernizację swojej wsi. Bardzo ważne na chwilę obecną jest zakończenie inwestycji   budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym . Prace wykończeniowe trwają, zakupujemy wyposażenie. Dużym sukcesem inwestycyjnym jest  rozpoczęcie budowy I etapu sieci kanalizacyjnej. Dotyczy to miejscowości Braciszewo-Obora. Na tą inwestycję pozyskaliśmy z rządowego dofinansowania kwotę ponad 4,3 mln zł. Budujemy odważnie, pomimo bardzo niestabilnej sytuacji cenowej. Mamy przekonanie, że to  co powstanie będzie służyć mieszkańcom na długie lata - dodaje wójt Maria Suplicka.Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 145

 • 88
  Czuje się - ZADOWOLONY
  ZADOWOLONY
 • 5
  Czuje się - ZASKOCZONY
  ZASKOCZONY
 • 52
  Czuje się - POINFORMOWANY
  POINFORMOWANY
 • 0
  Czuje się - OBOJĘTNY
  OBOJĘTNY
 • 0
  Czuje się - SMUTNY
  SMUTNY
 • 0
  Czuje się - WKURZONY
  WKURZONY
 • 0
  Czuje się - BRAK SŁÓW
  BRAK SŁÓW

ReklamaC1

Daj nam znać

Jeśli coś Cię na Pojezierzu zafascynowało, wzburzyło lub chcesz się tym podzielić z czytelnikami naszego serwisu
Daj nam znać
ReklamaB2 - banerReklamaB3ReklamaB4