Pomnik pomordowanych w Małej GórcePomnik pomordowanych w Małej Górce

0 0 1935

Druga wojna światowa była czasem bezwzględnego rozprawiania się hitlerowców z Polakami. Czasami pod byle pretekstem dochodziło do aresztowań, a następnie do publicznych egzekucji, w których ginęli niewinni ludzie. Właśnie taki ciąg wydarzeń miał miejsce w Małej Górce w 1941 r.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, miejsce zbrodni upamiętniono drewnianym krzyżem z okolicznościową tabliczką. W 1972 r. przy drodze został ustawiony nowy pomnik z tablicą, na której zostały umieszczone wszystkie nazwiska pomordowanych. Do gruntowej renowacji monumentu doszło w 2016 r. W miejscu rozstrzelania znajduje się też tabliczka z krzyżem. Do dzisiaj zachowały się ruiny spalonej obory. Nigdy później nie została ona odbudowana, a dziś jest częścią miejsca pamięci.

Czytaj więcej

RADOSŁAW JAGIEŁA
Fot. R. Jagieła

Pomnik pomordowanych w Małej Górce

Mapa google
ReklamaA1-2ReklamaA1-3