Kościół św. Doroty w DusznieKościół św. Doroty w Dusznie

0 0 1699

We wsi Duszno znajduje się neogotycki, parafialny kościół św. Doroty wzniesiony z cegły w 1850 r., na miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła. Parafia w tej wsi została erygowana najprawdopodobniej na przełomie XIV i XV w., z inicjatywy kapituły gnieźnieńskiej.

Mikołaj to pierwszy znany z imienia proboszcz, wymieniony w zachowanym dokumencie z 1419 roku. Wybudowano wtedy drewniany kościół, który niestety uległ zniszczeniu. Ostatni drewniany kościół postawił i wyposażył kustosz gnieźnieński Franciszek Ksawery Radzyński w 1782 roku, który ufundował również jeden z dzwonów wiszący w dzwonnicy.

Obecny, murowany z czerwonej cegły kościół pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Dusznie, powstał ok. poł. XIX wieku (1850 r.). Budowla jest orientowana, jednonawowa z węższym i niższym prezbiterium. Świątynię przykrywa dwuspadowy dach kryty dachówką, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią.

Czytaj więcej

DAMIAN RYBAK
Fot. D Rybak

Kościół św. Doroty w Dusznie

Mapa google
ReklamaA1-2ReklamaA1-3