OstrowiteOstrowite

0 0 624

Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy, falistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej.

Północno - zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to główny zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza, że nie uległ on jeszcze zanieczyszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite - Jarotki występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki - Salamonowa spotykamy udokumentowane złoża torfów, również niebędące w wydobyciu.

Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powidzkiego.

W roku 1998 został tu utworzony Powidzki Park Krajobrazowy o powierzchni 24.600 ha. Obejmuje on fragmenty gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo.

Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą, zachowaną do dziś budowlą zamieszkałą jest karczma. (źródło: ostrowite.pl)

ReklamaA1-2ReklamaA1-3