OrchowoOrchowo

0 0 888

Gmina Orchowo zlokalizowana jest we wschodniej części województwa wiel­kopolskiego w powiecie słupeckim. Liczy niewiele ponad 4 tysiące ludności, całkowita powierzchnia wynosi 9812 ha. Jest gminą rolniczą posiadającą duże walory turystyczne i rekreacyjne głównie we wschodniej jej części, nad ciągiem krystalicznie czystych jezior.

Większa jej część znajduje się w obszarze chronionym, w tym w Powidzkim Parku Krajobrazowym obejmującym 63% jej powierzchni, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla napływających turystów oraz znaw­ców przyrody. Okoliczne jeziora i lasy, czyste powietrze sprawiają, że jest tutaj prawdziwa ostoja spokoju i wypoczynku. Przy liniach brzegowych jezior funk­cjonują plaże oraz kąpieliska, a pełne jeziora ryb zapraszają rzesze wędkarzy. Wszyscy spragnieni czynnego wypoczynku na dwóch kółkach, zostaną poprowadzeni oznakowanymi szlakami rowerowymi poprzez ostępy leśne wśród jezior nasycając się pięknem przyrody.

Na jej terenie doszło do wielu bezcennych odkryć archeolo­gicznych, m.in. w miejscowościach Linówiec, Rękawczyn, Słowikowo oraz Bielsko znaleziono siekierki kamienne i krzemienne oraz młotki liczące ok. 4.5 tys. lat. W samym Jeziorze Orchowskim znaleziono ceramikę, rękodzieło oraz hełm śre­dniowieczny tzw. szłom, datowany na przełom XI/XII w. prawdopodobnie z wyprawy wojennej Brzetysława Czeskiego na tereny polskie. Bardzo ciekawa historia Gminy Orchowo sięga czasów średniowiecza, tj. ok. XIV wieku.

W latach 1806-1807 przez tereny Gminy Orchowo przeciągnęły oddziały Napoleona, co zostało zapisane w aktach parafii. W latach utraty niepodległości ziemia orchowska należała do zaboru pruskiego. Władze prowadziły działalność osiedleńczą, Komisja Kolonizacyjna powołana w 1886 roku wysiedlała Polaków i osadzała Niemców. Wiele zasług w niesieniu ducha patriotyzmu i odwagi w obronie polskości dla tego regionu w odradzającej się Polsce wniosło duchowieństwo, należy tu wymienić ówczesnego proboszcza Orchowa ks. Nikodema Siega (1860-1895) oraz gimnazjalistów or­chowskich, którzy zginęli w czasie powstania wielkopolskiego w roku 1918/1919.

Przez teren gminy przebiega turystyczny Szlak Piastowski wiodący ze Strzelna i Kruszwicy przez Orchowo, Trzemeszno do Gniezna. Zainteresowanie wzbudzają różnorodne obiekty zabytkowe, m.in. piękne obiekty sakralne. Gminę Orchowo łączy z Mogilnem linia kolejowa poprowadzona w 1916 roku w czasie trwania I wojny światowej. (źródło: orchowo.pl)

ReklamaA1-2ReklamaA1-3