NeklaNekla

0 0 669

Nekla - niewielkie miasteczko, ale z ciekawymi zabytkami. Położone w centralnej części Wielkopolski. Między Poznaniem i coraz bardziej rozwijającą się Wrześnią. O samej Nekli po raz pierwszy słyszymy w 1405 r. I właśnie ten rok przyjęto jako pierwszą wzmiankę o miejscowości.

Nazwa nawiązuje do ławic piasku w pobliżu właśnie rzeki Moskawy czy też dawniejszej Źrenicy. Tym mianem określano też lasy na piaszczystym podłożu. Nekla utraciła prawa miejskie po przyłączeniu do zaboru pruskiego w 1793 r. To oznacza, że miała je wcześniej. Nie ma jednak żadnych zachowanych wzmianek, które mogłyby wyjaśnić, od kiedy była miastem. Wiadomo natomiast, że prawa miejskie zostały jej przywrócone w 2000 r.

ReklamaA1-2ReklamaA1-3