KleszczewoKleszczewo

0 0 974

Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa Wielkopolskiego, w powiecie Poznańskim na wschód od Poznania. Kleszczewo ma bardzo korzystne położenie – przesądza o tym przede wszystkim sąsiedztwo Poznania, stolicy drugiego co do wielkości województwa w Polsce, miasta będącego centrum gospodarczym, naukowym i kulturalnym jednego z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju.

Niewątpliwie dużym atutem gminy jest przebiegająca przez jej teren transeuropejska autostrada A2 wschód – zachód  oraz krajowa droga ekspresowa S5 północ - południe, łącząca Poznań z Gdańskiem i Wrocławiem. Obie trasy krzyżują się na położonym w centralnej części gminy węźle "Poznań - Wschód", natomiast bezpośredni dostęp z terenu gminy do tych obu tych tras zapewnia węzeł „Kleszczewo” na trasie S5.

Gmina liczy blisko 8 tysięcy mieszkańców. Liczba ta szybko rośnie, co jest związane z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, jak również wysokim przyrostem naturalnym, który jest z kolei konsekwencją niskiej średniej wieku mieszkańców. Na terenie gminy występuje 16 miejscowości. Wśród ciekawostek warto wspomnieć, iż w najmniejszej miejscowości występuje zaledwie … jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, a siedziba gminy mieści się w trzeciej co do liczby mieszkańców miejscowości gminy. W ramach podziału administracyjnego wydzielonych zostało 14 jednostek pomocniczych – sołectw. W większości przypadków sołectwo obejmuje jedną miejscowość, inaczej jest jedynie w przypadku Kleszczewa, gdzie do sołectwa należą także Bugaj i Lipowiec. (źródło: kleszczewo.pl)

ReklamaA1-2ReklamaA1-3