GąsawaGąsawa

0 0 1197

Nazwa miejscowości Gąsawa wywodzi się od Gonzawy, Gonzowy, pierwotnej nazwy rzeczki Gąsawki, która łączy jez. Gąsawskie z jez. Godawskim. Pierwsza wzmianka o Gąsawie pojawia się w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II. Wzmiankuje wiele miejscowości położonych w sąsiedztwie Gąsawy - jest to najstarsze źródło pisane w historii piśmiennictwa w języku polskim.

W 1227 r. w Gąsawie dochodzi do zjazd książąt dzielnicowych. Jan Długosz w "Historii Polski" wielokrotnie przytacza nazwę Gąsawa, m.in. jako miejsce odbytego tu Sejmu Gąsawskiego. Podczas tego zjazdu książąt pomorskich miało miejsce zabójstwo księcia Leszka Białego. 10 kwietnia 1388 r. król Władysław Jagiełło wystawił dokument zezwalający na lokację Gąsawy na prawie niemieckim. Kupcy otrzymali prawo wolnego handlu. Do wojen szwedzkich rozwój Gąsawy był pomyślny. W tym czasie zauważamy tu sporo inwestycji z zewnątrz. W 1600 r. z powodu szalejącej zarazy w Poznaniu przeniesiono na pewien czas do Gąsawy, Kolegium Lubrańskiego. Wydarzenie to świadczy o tym że w okresie tym Gąsawa musiała być miasteczkiem zamożnym gdyż jej mieszkańcy byli w stanie przyjąć kadrę profesorską oraz studentów tej sławnej szkoły.

Podczas I rozbioru Polski, Gąsawa została włączona do państwa pruskiego pozostając w nim przez dwa kolejne rozbiory. W styczniu 1919 r. - w wyniku Powstania Wielkopolskiego - Gąsawa powraca do Polski. W 1934 roku w skutek reorganizacji administracji terytorialnej Gąsawa traci prawa prawa miejskie. 7 września 1939 r. wojska niemieckie wkroczyły do Gąsawy zasiedlając ją częściowo ludnością niemiecką. 22 stycznia 1945 r. wyzwolona została spod niemieckiej okupacji.

Obecnie gmina Gąsawa liczy ponad 5 tys. mieszkańców. (źródło: gasawa.pl)

ReklamaA1-2ReklamaA1-3