CzerniejewoCzerniejewo

1 0 1624

Czerniejewo – pierwsza wzmianka pochodzi z XI wieku. Nazwa pochodzi od właściciela osady kmiecia Czyrnia – stąd pierwotna nazwa: Czyrniów lub Czyrniewo. W źródłach pisanych informacje o mieście znajdujemy w 1284 r. - dokument Przemysła II wymienia nazwę miejscowości Tschirnau. Nieznana jest data nadania praw miejskich - ale dokumenty wskazują, że te prawa Czerniejewo uzyskało przed 1390 r.. Jako miasto Czerniejewo pojawia się w dokumentach z końca XIV wieku.

Największy rozkwit miasto przeżywa w okresie od 1770 r. kiedy to Marianna – córka Leona Koźmińskiego herbu Poraj i Jadwigi (była on właścicielką Czerniejewa od 1761 r.) - poślubiła Jana Lipskiego herbu Grabie. To był przełom dla historii i rozwoju miasta.  Gen. Jan Lipski był generałem wojsk koronnych Rzeczpospolitej za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, rotmistrzem Brygady Kawalerii Narodowej, starostą kościańskim, wielokrotnym posłem na sejm. I za jego życia wybudowano okazały pałac, który do dzisiaj stoi w Czerniejewie.

Można rzecz, że dzięki Janowi i jego żonie Mariannie, Czerniejewo na nowo się odrodziło (wcześniej było mocno zniszczone przez najazd szwedzki czy też wielkie pożary). Nowi właściciele sprawili, że nowo przybyły do miasta otrzymywał zapomogę pieniężną przeznaczoną na zakup w majątku drzewa i cegieł pod budowę domu. Gen Lipski wówczas sprowadził też do miasta spora liczbę ludności żydowskiej, która przyczyniła się do znacznego rozwoju miasta, szczególnie rzemiosła (zwłaszcza sukiennictwa i przemysłu skórzanego). Lipscy przyczynili się do ożywienia Czerniejewa.

W 1800 r. gen. Jan Lipski dokonał cesji majątku na syna Józefa, który w 1803 r. powraca z Francji (gdzie uciekł po klęsce powstania kościuszkowskiego w 1794 r. - tam w 1797 r. ponownie spotyka T. Kościuszkę i z nim współpracuje). W I połowie XIX w. Czerniejewo znalazło się w rękach nowych właścicieli – rodu Skórzewskich herbu Drogosław. Rodzina Skórzewskich mieszkała w pałacu do 1939 roku. Wybuch II wojny światowej spowodował, że rodzina wyjechała. Pałac przejęli Niemcy. Po 1945 roku pałac w Czerniejewie stał się Domem Dziecka, którym był do 1977 roku.

Warto jeszcze wspomnieć, że w Czerniejewie urodził się wielce zasłużony dla polskiej nauki, ale też nieco zapomniany, ks. Onufry Kopczyński (1735-1817), członek zgromadzenia pijarów, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego, prekursor badań nad polską gramatyką, a przede wszystkim autor pierwszego oficjalnego podręcznika do nauki języka polskiego.

Miasto cały czas dynamicznie się rozwija i pięknieje. Powstała m.in. jedna z najnowocześniejszych w Wielkopolsce, hala widowiskowo-sportowa.  Spacerując ulicami Czerniejewa zaskoczy nas jeszcze jedna rzecz. W wielu miejscach spotkamy bowiem rzeźby… misiów! W 2017 r. utworzony został Szlak Misiów na którym spotkamy kilkanaście sympatycznych misiów z których każdy ma swoje imię. Szlak Misiów związany jest z faktem, że przez Czerniejewo, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, idzie korowód z niedźwiedziem! Na Szlaku Misiów znajdziemy m.in. Parę Książęcą, Misia z rybą, Misia-piłkarza, Misia z książką, Misia-urzędnika czy też  Mamę Miś z córką. Trzeba dodać, że postacie tych misiów odzwierciedlają miejsca w których stoją. Szlak Misiów w Czerniejewie to jedyny taki szlak w Polsce.

Gmina Czerniejewo zajmuje obszar 112 mkw. Ponad połowę obszaru gminy (61 proc.) zajmują tereny rolnicze. Gmina Czerniejewo wyróżnia się wysoką lesistością terenu, gdyż lasy zajmują prawie 30 proc. powierzchni ogólnej gminy. Pozarolnicza działalność, jako funkcja uzupełniająca, jest w dużym stopniu ukierunkowana na obsługę rolnictwa, drobną wytwórczość, usługi produkcyjne oraz mieszkalnictwo. Gmina Czerniejewo liczy ponad 7  tys.mieszkańców.

ReklamaA1-2ReklamaA1-3