Wielkopolski Park EtnograficznyWielkopolski Park Etnograficzny

0 0 641

Wielkopolski Park Etnograficzny to jeden z największych w Polsce skansenów, namacalnie prezentujący „złotą epokę” wielkopolskiej kultury ludowej. To miejsce opowiadające historię kultury chłopskiej Wielkopolski. Wycieczka do skansenu to niezwykła okazja do spędzenia czasu na łonie natury i przeniesienia się do XIX-wiecznej wsi. Oryginalne budynki przeniesione z różnych miejsc Wielkopolski, odwzorowując przestrzeń wsi, tworzą niepowtarzalny klimat. WPE Jest częścią Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Znajdują się tu budynki mieszkalne i gospodarcze, kościół, karczma, wiatraki i kuźnia. Ich dopełnieniem są pola uprawne, ogrody warzywne i kwiatowe oraz sady.

Na terenie Parku odbywają się coroczne imprezy oddające cykl życia dawnej wsi – Zielone Świątki, procesje Bożego Ciała, Dożynki oraz wydarzenia obrazujące dawne zajęcia. Dają one sposobność zobaczyć, w jaki sposób świętowali i pracowali mieszkańcy wsi. W skansenie znajduje się punkt gastronomiczny serwujący lokalne specjalności.

Wielkopolski Park Etnograficzny eksponuje bogaty zbiór drewnianej architektury wiejskiej. W jego skład wchodzą zarówno domy mieszkalne, jak i budynki gospodarcze i kultowe. Architekturę ziemiańską reprezentuje kopia barokowego dworu ze Studzieńca oraz kopie oficyn z Łomnicy. Skansenową wieś tworzą budynki z XIX i drugiej połowy XVIII wieku oraz młodsze z pierwszej połowy XX wieku. W kolekcji muzealnej znajdują się także bogate zbiory wyposażenia domowego i gospodarczego. Nie zawsze są to przedmioty wysokiej klasy artystycznej, jednak mają znaczenie jako pamiątki przeszłości. Wśród nich wymienić można np. snycersko zdobione łóżka, kunsztownie oprawione oleodruki, porcelanowe figury, rzeźby oraz bogaty zbiór narzędzi i maszyn do wyposażenia warsztatów rzemieślniczych: kowalskiego, szewskiego, garncarskiego oraz warsztatów przemysłu domowego.

(źródło: lednicamuzeum.pl)
Fot. K. Soberski

Wielkopolski Park Etnograficzny

Mapa google
ReklamaA1ReklamaA1-3