Perła sztuki sakralnej w LinówcuPerła sztuki sakralnej w Linówcu

1 0 2083

Linówiec to niewielka miejscowość w powiecie słupeckim (tylko ok. 130 mieszkańców) na rowerowym szlaku wokół Jeziora Ostrowskiego, ok. 3 km na wschód od Orchowa. Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w 1369 r. jako własność szlachecka należąca do rodu Pomianów -  jednego z najstarszych, rdzennych rodów kujawskich, szczególnie wpływowych w XIII i XIV wieku. Ród ten poza Kujawami był też licznie reprezentowany w ziemi łęczyckiej, dobrzyńskiej i sieradzkiej.

Perłą sztuki sakralnej regionu jest niewątpliwie świątynia (usytuowana na niewielkim wzgórzu w centrum wsi), która jest interesującym przykładem sakralnego budownictwa drewnianego w Wielkopolsce w XVIII w., który przetrwał w niezmienionej formie do współczesnych czasów. Obecnie kościół przynależy do parafii Chrystusa Króla w Orchowie.

Kościół pw. św. Marcina został zbudowany w 1749 r. z fundacji Sebastiana Cząstkowskiego (trzeci z kolei), usytuowany jest na wzniesieniu stanowiącym prawdopodobnie relikt grodziska średniowiecznego. Świątynia jest budowlą drewnianą, jednonawową, orientowaną, konstrukcji zrębowej na fundamencie z kamienia polnego. Wewnętrzny układ salowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, oraz dwoma przybudówkami po bokach na zakrystię i kaplicę. Kościół w całości jest kryty blaszanym dachem łamanym (mansardowym) z ośmioboczną wieżyczką.

Wewnątrz barokowego wyposażenia warto zobaczyć ołtarz główny z połowy XVIII w. z obrazem Zaślubiny Najświętszej Marii Panny z Józefem (bardzo rzadko przedstawiana scena na kościelnych obrazach, tym bardziej w głównym ołtarzu), a w zwieńczeniu św. Marcin – patron świątyni. Ołtarz boczny barokowo-ludowy z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego z poł. XIX w., zwieńczony rzeźbami dwóch aniołów. W wnętrzu na uwagę zasługują również resztki oryginalnej polichromii, chór muzyczny z prospektem organowym wsparty na dwóch słupach, barokowa ambona, granitowa kropielnica, oraz krzyż procesyjny w stylu ludowego baroku z datą „1756”. Obok kościoła stoi drewniana, zabytkowa dzwonnica (II poł. XVIII w.) w kształcie krosna z jednym żeliwnym dzwonem.

Obiekt dla zwiedzających dostępny jest z zewnątrz, dlatego zachęcam do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej o godz. 10.30.

Ciekawostki

Do Linówca warto przyjechać rowerem, gdyż dużym atutem regionu są wyznaczone rowerowe szlaki historyczno-krajobrazowe a szczególnie szlak wokół Jeziora Ostrowskiego. Środowisko naturalne gminy posiada potencjał dla rozwoju aktywnej turystyki jako jednej z gałęzi uzupełniających gospodarkę. Na uwagę zasługuje bogactwo form rzeźby terenu, zróżnicowane pokrycie szatą roślinną oraz atrakcyjne jeziora w niewielkiej odległości.

Na terenie Linówca warto zobaczyć ludową kapliczkę z rzeźbą św. Wawrzyńca, dwór Zakrzewskich z 1900 r. oraz w parku dworskim z II poł XIX w. pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obwodzie w pierśnicy ok. 460 cm i wysokości 23 m.

DAMIAN RYBAK
Fot. D. Rybak

Perła sztuki sakralnej w Linówcu

Mapa google
ReklamaA1