Pałac Jasminum w ZalesiuPałac Jasminum w Zalesiu

0 0 3919

Zalesie to wieś leżąca pomiędzy Szubinem a Kcynią. Centralnym miejscem dawnego folwarku jest zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku. Wokół pałacu rozciąga się malowniczy park krajobrazowy o bogatym drzewostanie, z którego 27 drzew tworzą pomniki przyrody. To miejsce niosące powiew dawnych czasów, umiejscowione z dala od cywilizacji, urbanizacji i wielkomiejskiego tumultu. Dla ludzi ceniących ciszę, spokój i piękno przyrody.

Zalesie – niegdyś wieś szlachecka, własność wojewody płockiego Piotra Potulickiego. Około 1580 roku znajdowała się w granicach powiatu kcyńskiego w ówczesnym województwie kaliskim. Obecnie miejscowość leży w granicach gminy Szubin.

Trochę historii

We wsi znajduje się zespół pałacowo – parkowy z połowy XIX wieku, folwark z przełomu XIX i XX wieku, a także gorzelnia. Najbardziej reprezentatywną budowlą danego majątku w Zalesiu jest pałac. Obiekt wybudowano w stylu elekcyjnym, gdzie dominują elementy późno klasycystyczne. Przed frontem pałacu ulokowano podjazd z kamiennym basenem fontanny.

Źródła historyczne podają, że pałac, gorzelnię i inne budynki gospodarcze w Zalesiu wybudował około 1869 roku Karol Goetlib Kiehn.  Później – na podstawie testamentu po ojcu – Zalesie przejął jego syn Georg Kiehn. To wtedy – na przełomie XIX i XX wieku na terenie majątku powstały budynki dla pracowników folwarcznych. Georg Kiehn zmarł w 1922 roku. Folwarkiem do 1927 roku zarządzała jego żona Maria Bohman Kiehn.  Do końca II wojny światowej majątek i folwark należał do córki Marii i Georga Kiehn – Griedy Leokadii von Rost i jej męża Ottona von Rosta. Po zakończeniu wojny właściciele zostali zmuszeni do opuszczenia majątku.  W sierpniu 1946 roku Zalesie stało się własnością Skarbu Państwa pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chwaliszewie.

W pałacu powstała szkoła rolnicza. Na początku lat pięćdziesiątych XX stulecia dawny majątek stał się również siedzibą Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych Powiatu Szubińskiego.  W 1970 roku, kiedy inspektorat rozwiązano, pałac stał się siedzibą dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Zalesiu. Od 1993 roku w budynku mieściły się biura prywatnej firmy i mieszkania.

Jasminum

Obecnie jest to własność prywatna. Dawny majątek funkcjonuje jako Agroturystyka Pałac Jasminum i tworzy alternatywę dla ludzi, którym nie odpowiadają warunki typowych agroturystyk i chcących uciec od zaludnionych hoteli. W 2015 roku właściciele otrzymali 250 tys. zł dofinansowania na remont dworu.

Piękno przyrody

Część parkowo-pałacowa majątku z dominującym dworem powstała w dużym parku krajobrazowym o bogatym drzewostanie. Park położony na pagórkowatym terenie, z polanką widokową naprzeciwko elewacji ogrodowej dworu został zachowany w niezmienionych granicach. Otoczony był murem ceglanym, którego większa część przetrwała po dzisiejsze czasy. Najstarsza wzmianka o parku w Zalesiu pochodzi z 1791 roku. Park mieścił się na powierzchni 9 hektarów. Do dziś zachowała się większa jej część.

Park słynie z 27 pomników przyrody, w tym jednym z najstarszych cisów w Polsce. Ogółem w parku znajduje się ponad 500 drzew. Poza cisami drzewostan stanowią między innymi:  klony pospolite, jawory, daglezje zielone i dęby szypułkowe.  W celu zachowania historycznego układu kompozycyjno – przestrzennego parku, objęto go ochroną ekologiczną, widokową i konserwatorską.

ARKADIUSZ MAJSZAK
Fot. A. Majszak

Pałac Jasminum w Zalesiu

Mapa google
ReklamaA1ReklamaA1-2