Muzeum Pierwszych Piastów na LednicyMuzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

0 0 2075

Muzeum Początków Państwa Polskiego zostało powołane w 1969 roku. Pierwszym dyrektorem był historyk sztuki Jerzy Łomnicki badacz i propagator Ostrowa Lednickiego. Zadaniem Muzeum jest ochrona substancji zabytkowej Ostrowa Lednickiego i jego otoczenia, prowadzenie badań archeologicznych i udostępnianie zabytków Ostrowa Lednickiego szerokiej publiczności, co staje się możliwe z chwilą uruchomienia przeprawy promowej na wyspę.

W 1974 roku Muzeum otrzymuje nowy statut i nową nazwę – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Nieopodal szosy Poznań–Gniezno rozpoczyna się budowa Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, który w latach dziewięćdziesiątych stanie się jednym z największych skansenów w Polsce. W 1984 roku Muzeum wzbogaca się o Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu, gdzie w latach następnych będą prowadzone systematyczne badania archeologiczne uwieńczone w latach dziewięćdziesiątych wspaniałymi odkryciami. W latach 1988–1992 Muzeum przejmuje w pobliskich Rybitwach teren z zabytkowym wiatrakiem oraz grunty z wcześniej pobudowanymi czterema obiektami etnograficznymi, a także wreszcie tereny w re­jonie Lednogóry i Moraczewa, gdzie postawiono pięć obiektów etnograficznych w tym trzy wiatraki.

W 1994 Muzeum przejmuje w dzierżawę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zabu­dowania po byłym PGR w Dziekanowicach, dokąd po remoncie budynku administracyjnego zostaje przeniesiona siedziba Muzeum. Przez następne lata na folwarku w Dziekanowicach prowadzono prace remontowe i adaptacyjne na potrzeby Muzeum. Gmina Kłecko przekazuje Muzeum wzgórze widokowe w pobliskim Waliszewie. Trzy lata później Muzeum zostaje właścicielem wczesnośredniowiecznego grodu w Grzybowie, gdzie oprócz badań archeologicznych trwają prace adaptacyjne na potrzeby ruchu turystycznego.

Więcej na stronie: lednicamuzeum.pl

(ŹRÓDŁO: LEDNICAMUZEUM.PL)
Fot. K. Soberski

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Mapa google
ReklamaA1-2ReklamaA1-3