Dwór Złotnickich w ChraplewieDwór Złotnickich w Chraplewie

0 0 2740

Chraplewo to niewielka wieś w gminie Szubin. Słynie z polnej drogi, stanowiącej granicę polsko–pruską po drugim rozbiorze Polski oraz XIX-wiecznego dworu. Został on wybudowany na nieregularnym planie litery L.

Pierwsze źródłowe zapisy o Chraplewie datowane są na 1462 rok, kiedy to we wsi pojawili się kuzyni Świętosław Szatkowski i Marcin Racowski oraz ich wujowie Szymon i Maciej Radeccy. Mieli oni zapisane w Chraplewie 100 grzywien jako rozliczenia posagowe. Około 1479 roku część Chraplewa należała do Katarzyny i Jana Szatkowskich wraz z synem Andrzejem, a część do Adama z Mielżyna Złotnickiego. W 1501 roku właścicielami byli Jan i Wojciech Chrapiewscy. Do rodziny Chrapiewskich majątek należał do końca XVI wieku. Przez kolejne stulecia wielokrotnie zmieniali się właściciele majątku.

Dwór i folwark w Chraplewie powstał w połowie XIX wieku. Pobudowany został przez rodzinę Złotnickich. Dochód majątku wynosił 6564 marki, a jego powierzchnia wynosiła 660 ha. Na terenie majątku hodowano konie, a także bydło rzeźne i mleczne.

Do rozbudowy późnoklasycystycznego dworu o skrzydło wschodnie doszło na początku XX stulecia, kiedy właścicielami majątku zostali Ponikiewscy. Po rozbudowie dwór zyskał bardziej dekoracyjny charakter.

W czasie II wojny światowej majątkiem zarządzał Niemiec Fiola. Po wojnie majątek znacjonalizowano. W 1948 roku powstał tu Zakład Rolny, wchodzący w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chwaliszewie.

Dwór zbudowany został z cegły ceramicznej czerwonej, palonej, jako po części jedno, a po części dwukondygnacyjny budynek. Jest częściowo podpiwniczony.  Wybudowany na nieregularnym planie litery L. Bryła składa się z kilku dostawionych do siebie prostopadłościanów o różnej wysokości i szerokości.  Z pierwotnego wyglądu dworu zachowały się tylko skromne elementy klasycystyczne.

Wokół dworu zachował się do dzisiaj fragment założonego w pierwszej połowie XIX wieku parku z czytelnym układem alejek i mieszanym starodrzewem, a także stawem  znajdującym się w północnej części parku. Wzdłuż stawu przebiega aleja lipowa. W parku rosną ponadto kasztanowce, klony, dęby, wiązy i platany.

W 1993 roku dwór przeszedł na własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dziś jest własnością prywatną.

ARKADIUSZ MAJSZAK
Fot. A. Majszak

Dwór Złotnickich w Chraplewie

Mapa google
ReklamaA1ReklamaA1-2