Jezioro WolickieJezioro Wolickie

1 0 1223
powierzchniapowierzchnia
237 ha do 243 ha
średnia głębokośćśrednia głębokość
5 m
maks. głębokośćmaks. głębokość
15,4
długośćdługość
2,3 km
szerokośćszerokość
1,4 km
linia brzegowalinia brzegowa
6,7 km

Walorem turystycznym Pałuk są oczywiście liczne zabytki, szczególnie te które znajdują się na Szlaku Piastowskim, ściśle związane z początkami państwa polskiego. Niewątpliwie atutem przyrodniczym, który przyciąga turystów do tej krainy są liczne jeziora i rzeki. Większość jezior stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki wodnej i sportów: kajakarstwa, żeglarstwa i windsurfingu. Prężnie działają tu pałuckie kluby żeglarskie oraz koła i związki wędkarskie.

Jednym z atrakcyjniejszych szlaków wodnych na obszarze Pałuk jest rzeka Noteć (zaliczana do najdłuższych rzek w Polsce – 389 km) i zlokalizowane na jej ciągu jeziora.

Naszą dzisiejszą wyprawę kajakową lub rowerem wodnym rozpoczniemy w Barcinie, ze Stanicy Żeglarskiej „Neptun” w kierunku jeziora Wolickiego (powiat żniński na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego). By dopłynąć do jeziora musimy przepłynąć Notecią odcinek ok. 3 km.  Jezioro to charakteryzuje owalny kształt (długość ok. 2,3 km, szerokość 1,4 km), powierzchnia  zwierciadła wody 243,5 ha (inne źródło podaje 237,5 ha ) przy maksymalnej głębokości 15,4 m. Zwierciadło wody położone jest na wysokości ok. 75,0 m n.p.m.  Najgłębszy obszar zajmuje niecałe 10% powierzchni dna, a jego największa część nie przekracza 5 m głębokości.

W oparciu o badania przeprowadzone w ostatnich latach, wody jeziora zaliczono do wód pozaklasowych i poza kategorią podatności na degradację (ma to zapewne związek ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi odprowadzanymi do Noteci).

Obszar jeziora i przylegającej Noteci stanowi idealne miejsce lęgowe dla licznych gatunków ptaków. Zobaczymy tu: kaczki cyranki, gęgawy, płaskonosy, błotniaka stawowego, łabędzie, oraz inne klasyczne ptaki z obszarów łąk i torfowisk. W okolicach połączenia z Jeziorem Kierzkowskim i ujściem Noteci do Jeziora Wolickiego występują żurawie i czaple siwe – ptaki objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Nad powierzchnią wód jeziora znajdują się dwa mosty: drogowy (żelbetowy) w Pturku i kolejowy łączący przesmyk z Jeziorem Kierzkowskim. Jeśli chcemy przepłynąć pod tym drugim musimy zachować szczególną ostrożność (dotyczy to głównie żaglówek), gdyż szerokość przęsła wynosi 7,3 m a prześwit 4,2 m.

Jezioro Wolickie ze względu na doskonałe walory naturalne i predyspozycje do łatwego tworzenia się dużych fal, jest dobrym miejscem do uprawiania żeglarstwa, windsurfingu oraz żeglarstwa lodowego. Odbywają się tutaj cyklicznie regaty żeglarskie o różnej randze i zasięgu terytorialnym, największą popularnością cieszą się wojewódzkie regaty o puchar Neptuna, które organizuje klub żeglarski z Barcina. Wydarzenie ma nie tylko charakter rekreacyjny. Białe żagle na tafli jeziora Wolickiego robią ogromne wrażenie, przyciągają wzrok nie tylko mieszkańców regionu, także turystów i przypadkowych przyjezdnych. To również impreza o charakterze promującym gminę Barcin, a także zachęta do aktywnego wypoczynku na wodzie, czynnej rekreacji oraz zdobywania żeglarskich uprawnień i patentów. Inauguracja regat przeważnie odbywa się na plaży przy ośrodku wypoczynkowym w Pturku.

Jezioro stwarza doskonałe warunki do wędkowania: dozwolone jest ono zarówno z brzegu a także z łodzi. Z brzegu jest to utrudnione przez silnie rozwiniętą roślinność (trzcinowiska), miejsca do wędkowania dostępne są od strony łąk, które dochodzą do łagodnych brzegów jeziora od wschodu i zachodu. Zbiornik bogaty jest w leszcze i płocie, ale nie brakuje innych gatunków ryb słodkowodnych, od ryb białych po drapieżne, które również nielicznie występują. Wody jeziora Wolickiego dzierżawi Gospodarstwo Rybackie Łysinin sp z o.o. (obwód rybacki na rzece Noteć - Nr 7). Do akwenu przylegają tereny wysoczyzny moreny płaskiej i falistej, gdzie na terenach gliniastych ukształtowały się gleby brunatne wykorzystywane rolniczo. W miejscowości Pturek usytuowana jest prywatna plaża z pomostem i kąpieliskiem oraz ośrodek wypoczynkowy. Miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu to: Pturek, Młodocin, Wolice i Knieja.

Doskonałym miejscem na rozpoczęcie tej wodnej przygody z akwenem Wolickim jest Stanica Żeglarska „Neptun” w Barcinie, gdzie można skorzystać z pola namiotowego z wyznaczonym miejscem na ognisko oraz sanitariatów (toalety, prysznice). Stanica posiada także zaplecze warsztatowe do drobnych napraw uszkodzeń sprzętu wodnego, powstałych podczas rejsów czy spływów kajakowych. W pobliżu, po drugiej stronie stanicy znajduje się nowoczesny plac zabaw.

Mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa i zachęciłem do poznania walorów przyrodniczych tego regionu Pałuk. W kolejnych częściach zaprezentuję walory innych jezior położonych na Pojezierzu Gnieźnieńskim, a nie brakuje ciekawych jezior na Kujawach, Pałukach i w Wielkopolsce. Szczególnie jeśli prowadzimy obserwację flory i fauny od strony wody a nie lądu…

DAMIAN RYBAK
Fot. Damian Rybak

ReklamaA1ReklamaA1-2